2010-02-05 12:02:00

Osnovna škola Josipa Kozarca je škola bez arhitektonskih barijera

Mreža škola bez arhitektonskih barijera - projekt Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta kojemu je cilj prostorno prilagoditi dovoljan broj škola u svakoj županiji radi ravnomjerne dostupnosti školovanja učenicima s većim motoričkim teškoćama. Naša škola ima lift koji pomaže učenicima s trenutnim ili trajnim zdravstvenim teškoćama lakše pohađanje nastave na katovima.


Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci