2017-12-23 15:54:15

Obavijest o održavanju sjednice Školskog odbora

Obavijest o održavanju sjednice  Školskog odbora Osnovne škole Josipa Kozarca, Vinkovci koja će se održati u prostorijama Osnovne škole Josipa Kozarca, Vinkovci, Hrvatskih žrtava 13, dana 28.  prosinca  2017.  /četvrtak/ s  početkom u  10.00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje rebalansa financijskog plana za 2017.,
  2. Usvajanje Izmjena i dopuna plana nabave za 2017.,
  3. Usvajanje Financijskog plana za 2018. – 2020.,
  4. Usvajanje Plana jednostavne nabave za 2018.

Predsjednica  Školskog odbora Ninoslava Adžić


Osnovna škola Josipa Kozarca Vinkovci